Secretaresse

De opleiding Secretaresse is een basisopleiding tot secretarieel medewerker.

Deze cursus is bedoeld voor degenen die werkzaam (willen) zijn in een secretariële functie en daarvoor een volledig secretaressediploma willen behalen óf voor herintreders die een aantal praktische vaardigheden willen leren. Van u wordt verlangd, dat u alle voorkomende uitvoerende taken uitvoert. Daaronder vallen onder andere:

  • Postbehandeling
  • Correspondentie
  • Receptietaken
  • Archivering
  • Notuleren
  • Facturering en
  • Gegevensbeheer

Vooropleiding

Voor de opleiding wordt met name voor de modules Zakelijk Nederlands, Zakelijk Engels en Notuleren minimaal VMBO aanbevolen. Voor de overige modules is geen specifieke vooropleiding vereist. Voor de mensen met een vooropleiding MBO of HAVO is dit een prima opleiding om de praktische vaardigheden te ontwikkelen.
Mocht u een specialisatie als secretaresse willen, dan zou u kunnen denken aan Medisch Secretaresse 1. U dient dan na  de opleiding Secretaresse nog 3 medische modulen te volgen. Meer informatie hierover staat vermeld bij de opleiding.

Niveau

Deze opleiding is vergelijkbaar met MBO-niveau 3

Duur van de opleiding

Wekelijks een vast lesmoment. Maximaal 9 lessen per module gevolgd door een examen. Per les worden twee modulen verzorgd. Zijn er minder dan 4 deelnemers, dan wordt er een aangepast rooster gevolgd. Dit wordt vooraf met de deelnemers besproken en mede door de cursist bepaald.

Zelfstudie

Circa 6 -8 klokuren per lesweek. Dit is echter een gemiddelde en is mede afhankelijk van uw vooropleiding en/of uw werkervaring.

Diploma / certificaat

Elke module wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een certificaat. De certificaten voor de 8 modules geven recht op het diploma Secretaresse.

Indien u geen voldoende resultaat heeft behaald, kunt u in overleg met de directie een herkansing plannen.

Vrijstellingen

U  kunt een vrijstelling aanvragen voor modulen waarvoor u al voldoende vooropleiding heeft. Neemt u hierover contact op met de directie.
Als u in het verleden voor bepaalde modulen al een certificaat heeft behaald, dan kan dat eventueel vrijstellend zijn.

Cursusinhoud

De opleiding secretaresse bestaat uit de volgende modules:

Prijzen

Overzicht van de kosten >

Startdata en locaties

Overzicht van leslocaties met startdata >

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding? Download dan het Inschrijfformulier Kantooropleidingen en stuur het ons toe. U ontvangt een email als het inschrijfformulier is ontvangen.

Wilt u graag eerst wat meer informatie of een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek voor uw studiemogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op >