Medisch Secretaresse 1 en 2

Je mag jezelf Medisch Secretaresse noemen als je de algemene secretariële vaardigheden beheerst en daarnaast kennis hebt van een aantal specifieke aspecten van het werken in de gezondheidszorg.

De opleiding Medisch Secretaresse (nieuwe structuur) is gesplitst in twee opleidingen die allebei een jaar duren.

–>Medisch Secretaresse 1

Met het LSSO®-diploma Medisch Secretaresse 1 onderscheid je je bij een sollicitatie met specifieke medische kennis. Het diploma geeft je goede kansen op een baan in de gezondheidszorg (ziekenhuis, verpleeg- en zorghuizen, enz.).

Je kunt daarna je kennis van de medische aspecten uitbreiden met de opleiding Medisch Secretaresse 2. Deze bestaat uit zes medische modulen en sluit af met het diploma Medisch Secretaresse 2.

Het diploma Medisch Secretaresse 2 laat zien dat je over uitgebreide kennis van het werken in de gezondheidszorg beschikt. Het diploma heeft een groot onderscheidend vermogen en geeft je dan ook uitstekende kansen op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg.

Niveau

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met MBO niveau 4.

Modulen

De opleiding bestaat uit:

vier modulen voor de algemene secretariële vaardigheden:

en drie medische modulen:

Duur van de opleiding

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit 40 lessen.

Zijn er minder dan 4 deelnemers, dan wordt er een aangepast rooster gevolgd. Dit wordt vooraf met de deelnemers besproken en mede door de cursist bepaald.

De modulen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Uitzondering is de module Anatomie en Fysiologie. Het is sterk aan te bevelen deze pas te volgen, nadat de module Medische Terminologie is afgesloten.

Zelfstudie

De studiebelasting voor de algemene secretariële vaardigheden (module 1 t/m 4) is minder hoog dan voor de medische modulen (5 t/m 7). Gemiddeld genomen moet rekening gehouden worden met 9 tot 12 huiswerkuren per week.

Vrijstellingen

U  kunt een vrijstelling aanvragen voor modulen waarvoor u al voldoende vooropleiding heeft. Neemt u hierover contact op met de directie.
Als u in het verleden voor bepaalde modulen al een certificaat heeft behaald, dan kan dat eventueel vrijstellend zijn.

Voor de modulen Medische Administratie en Medische Terminologie worden geen vrijstellingen verstrekt.

Diploma / certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een certificaat. Indien de resultaten van alle modulen samen aan de slagingsregels voldoen, ontvang je het diploma Medisch Secretaresse 1.

Indien u geen voldoende resultaat heeft behaald, kunt u in overleg met de directie een herkansing plannen.

–>Medisch Secretaresse 2

Voor de opleiding Medisch Secretaresse 2 is als vooropleiding de opleiding Medisch Secretaresse 1 vereist. Het is wel mogelijk zonder deze vooropleiding in te schrijven op de modulen van Medisch Secretaresse 2 en om hiervoor de erkende certificaten te behalen, maar het diploma Medisch Secretaresse 2 wordt echter uitsluitend verstrekt aan bezitters van het diploma Medisch Secretaresse 1.

Niveau

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met MBO niveau 4+.

Modulen

De opleiding Medisch Secretaresse 2 bestaat uit de volgende modulen:

Duur van de opleiding

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit 40 dagdelen les (bij de meeste opleiders zijn dit lesavonden). De modulen 1 en 2 hebben een duur van vijf dagdelen (of tien halve dagdelen); de modulen 3 t/m 6 duren 7,5 dagdelen.

Instroom in de loop van een cursusjaar is bij de meeste opleiders mogelijk. De modulen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Uitzondering is de module Omgangskunde 2. Deze kan pas gevolgd worden, nadat de module Omgangskunde 1 is afgesloten.

Zelfstudie

Gemiddeld genomen moet rekening gehouden worden met 9 tot 12 huiswerkuren per week.Vrijstellin

Vrijstellingen

Bij voldoende vooropleiding is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor de module Pathologie. Voor de overige modulen worden geen vrijstellingen verstrekt. Vrijstellingen vraag je aan bij het Examenbureau LSSO®.Zie hiervoor de vrijstellingenregeling van het LSSO: LSSO Vrijstellingenregeling .

Diploma / certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een  certificaat. Indien de resultaten van alle modulen samen aan de slagingsregels voldoen, ontvang je het diploma Medisch Secretaresse 2.

Prijzen

Overzicht van de kosten >

Startdata en leslocatie

Overzicht van leslocaties met startdata >

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding? Inschrijfformulier Kantooropleidingen en stuur het ons toe. U ontvangt een email als het inschrijfformulier is ontvangen.

Wilt u graag eerst wat meer informatie of een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek voor uw studiemogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op >