Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PDB is een brede en gevarieerde opleiding en staat hoog aangeschreven bij bedrijven c.q. organisaties die op zoek zijn naar goed geschoolde administratieve medewerkers.  De kans dat u met het diploma PDB bij het solliciteren een streepje voor heeft, is zeer zeker aanwezig!
Met dit diploma kunt u zelfstandig de administratie doen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen maar ook de periodeafsluitingen, bijzondere boekingen en financiële rapportages maken.  U kunt zelfs denken aan een assistent controllersfunctie bij een groot bedrijf.

De opleiding bestaat uit 3 modulen:

Bedrijsadministratie niveau 4

 • Administratieve voorraad tegen vaste verrekenprijzen
 • Kostensoorten
 • Afschrijvingsmethoden
 • Fabricage boekhouding
 • Dienstverlenende bedrijven
 • Correcties in boekhoudingen
 • Computerboekhouden
 • Permanence in voorraad, brutowinst en verkopen

Kostencalcuatie niveau 4

 • Kosten- en opbrengstcalculaties
 • Opslagmethoden handelsondernemingenfiguur 3
 • Resultaatanalyse
 • Kostprijsberekening bij afval en uitval

Financiering niveau 4

 • Kosten- en opbrengstberekeningen
 • Rechtsvormen
 • Administratieve Organisatie
 • Jaarverslaglegging
 • Interestberekeningen
 • Renten
 • Activiteitsratio’s
 • Liquiditeit en solvabiliteit
 • Rentabiliteit
 • Resultaten- en liquiditeitsbegroting
 • Tabellen en grafieken
 • Indexcijfers

Vooropleiding

Voor de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden is geen specifieke vooropleiding vereist, maar de diploma’s BKB en BKC bevelen wij wel aan als voorkennis. Mocht u over een jarenlange werkervaring in de financiële administratie beschikken, dan is dat ook heel goed als instap voor deze opleiding.
Het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met MBO-4 niveau en de studiebelasting is (afhankelijk van uw voorkennis) 3 – 5 uur per week per module, waarbij u wel uit moet gaan van meer studietijd voor de module Bedrijfsadministratie.

Duur van de opleiding

Voor de module Bedrijfsadministratie worden 15 lessen van 2,5 uur gepland.
Voor de twee overige modulen 15 lesavonden van  1,5 uurper module.

De lesavond wordt in overleg met de cusisten gepland.

De startmomenten zijn in principe in september en in januari/februari. Per module wordt er 3-5 uur huiswerktijd verwacht, waarbij wel rekening gehouden moet worden aan de vooropleiding en voorkenns die u als cursist al heeft.

Prijzen

€ 700,- voor de module Bedrijsadministratie
€ 375,- voor de module Kostencalculaie en
€ 375,- voor de module Financiering

Het boekengeld bedraagt ongeveer € 80,- per module.

Examen

De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens (kortweg Associatie genoemd) en Stibex nemen  de examens af voor PDB.  U wordt door ons uitvoerig geïnformeerd over de examens en hoe u zich aan kunt melden. De examens worden per computer afgenomen. Inschrijving voor het examen is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Het examen  is een flexibel examen, d.w.z. dat u zelf een datum/tijd kiezen waarop u examen doet. Het examen legt u af met behulp van een computer op een locatie bij u in de buurt. Deze informatie kunt u vinden op www.Associatie.nl of www.Stibex.nl , maar wij brengen u in de les hiervan ook op de hoogte.

Vervolgopleiding

Met de opleiding PDB  kunt u weer een stapje hogerop , nl de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).